فایل word مقاله اثر سطوح مختلف گوگرد و بر بر برخي از شاخص هاي رشد کلزا در شرايط آب و هوايي شمال شرق اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر سطوح مختلف گوگرد و بر بر برخي از شاخص هاي رشد کلزا در شرايط آب و هوايي شمال شرق اهواز :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

راضیه نجارزادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
حبیب اله نادیان – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
خلیل عالمی سعید – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
سید عطا اله سیادت – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور تعیین اثر سطوح مختلف گوگرد و بر بر برخی از شاخص های رشد کلزا در شرایط آب و هوایی شمال شرق شهرستان اهواز (ملاثانی ), آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پ ژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در سال زراعی 85-1384 اجرا گردید . در این آزمایش گوگرد در سه سطح ( 0, 400 و 800 کیلوگرم در هکتار ) و بر در چهار سطح ( 0, 2/5, 5 و 10 کیلوگرم در هکتار) مورد بررسی قرار گرفتند . بررسی روند رشد اثر مصرف گوگرد و بر بر شاخص های رشد معنی دار بوده و نتایج نشان داد که سطح 2/5 کیلوگرم در هکتار بیشترین تجمع ماده خشک , بیشترین شاخص سطح برگ و بیشترین سرعت رشد را دارا می باشد. 400 کیلوگرم گوگرد در هکتار بیشترین تجمع ماده خشک و بیشترین سرعت رشد را نشان داد و تیمار 800 کیلوگرم گوگرد در هک تار بیشترین شاخص سطح برگ و نسبت سطح برگ را دارا بود . بنابراین کاربرد گوگرد و بر می تواند موجب افزایش رشد و عملکرد کلزا شود.

لینک کمکی