فایل word مقاله بررسي نظري خواص ساختاري والکتروني فازهاي نيمرساناي InN وتاثيرفشار بر ساختار و گاف نواري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي نظري خواص ساختاري والکتروني فازهاي نيمرساناي InN وتاثيرفشار بر ساختار و گاف نواري :

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

آرش بوچانی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه , باغ نی, گروه فیزیک دانش
هادی عربی – گروه فیزیک دانشگاه بیرجند , بیرجند
محمدرضا ابوالحسنی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران , پونک
فرزاد احمدیان – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران , پونک, گروه

چکیده:

خواص ساختاری و الکترونی فازهای ورتسیت (WZ) و بلندوری (ZB) نیمرسانای InN با روش FP-LAPW در نظریه تابعی چگالی (DFT) مورد بحث قرار گرفته است . برای محاسبه پتانسیل تبادلی – همبستگی از تقریبهای LDA , PBE-GGA و EV-GGA استفاده شده است . نتایج مشاهده شده برای ساختار نواری این ترکیب در مقایسه با دیگر کارهای تجربی و نظری در توافق است. ثابتهای ساختاری و مدول حجمی هر کدام از فازها نیز محاسبه شده است . همچنین به بررسی گذار ساختاری اینترکیب تحت فشار و فشار گذار پرداخته شده است ملاحظه می شود که تحت فشار فاز(ZB) به فاز نمک طعام گذار پیدا می کند

لینک کمکی