فایل word مقاله کاربرد slurry دام به عنوان کود غني از نيتروژن براي پوساندن بقاياي گياهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد slurry دام به عنوان کود غني از نيتروژن براي پوساندن بقاياي گياهي :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

سیدمحمد یحیی بیدکی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان .
محمدعلی حاج عباسی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

Slurry دام یا شیرابه بستر دام, مایع غلیظی است که از ادرار و کود دامی و فاضلاب دامداریها به دست میآیددر بسیاری از دامداریها شیرابه بستر دام در حوضچههائی جمعآوری و در محلهای خاصی دفن میشود . با توجه به حجم بالای شیرابه دفن شده, احتمال انتقال آنها به لایههای زیری و آلودگی آبهای زیرسطحی وجود دارد . از طرفی این ترکیب غنی از نیتروژن, ماده آلی, فسفر و دیگر عناصر مفید برای افزایش حاصلخیزی خاک میباشد . به دلیل نیتروژن بالا slurry میتواند جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی بویژه کود اوره باشد.
با توجه به کمبود ماده آلی در بیشتر اراضی کشاورزی مناطق مرکزی کشور, برگرداندن بقایای گیاهی به خاک دارای اهمیت زیادی میباشد . یکی از مشکلات مربوط به برگرداندن بقایای گیاهی به خاک, نسبت بالای کربن به نیتروژن در این بقایا و احتمال کمبود نیتروژن برای گیاه بعدی میباشد . با توجه به کشت فشرده محصولات در بسیاری از اراضی کشاورزی, زمان کافی برای تجزیه بقایا و تعدیل نسبت کربن به نیتروژن وجود ندارد . در این شرایط برای جبران کمبود نیتروژن, اضافه کردن کودهای نیتروژندار به ویژه اوره به مخلوط بقایا و خاک توصیه میشود .
دراین آزمایش تأثیر slurry دام به عنوان منبع غنی از نیتروژن بر جمعیت میکروبی خاک و افزایش سرعت پوسیدگی بقایای گیاهی مورد بررسی قرار گرفته و با اوره مقایسه شد .

لینک کمکی