فایل word مقاله الگوريتمي جديد براي ترميم خطاي شکل در مخابرات تصاوير متحرک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله الگوريتمي جديد براي ترميم خطاي شکل در مخابرات تصاوير متحرک :

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

مطهره مهرابیان – دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده مهندسی, گروه برق, دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی خادمی – استادیار گروه برق, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده مهندسی, گروه برق
جلیل چیتی زاده – دانشیار گروه برق, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده مهندسی, گروه برق

چکیده:

در سالهای اخیر روش های بازسازی گوناگونی برای ترمیم شکل در ویدئوی بر پایه شی که در استاندارد MPEG-4 مورد توجه است, پیشنهاد شده است. این روش چه مکانی و چه زمانی باشند, فقط اطلاعات مربوط به یکی از این دو حوزه را در بازسازی به کار می برند. در بازسازی مکانی فقط از اطلاعات شکل در همسایگی ناحیه آسیب دیده در همان لحظه و در نوع زمانی فقط از اطلاعات شکل در لحظات دیگراستفاده می شود. لذا این روش ها محدودیت های استفاده از یک حوزه به تنهایی را دارند و نمی توانند در تمام حالات ممکن نتیجه قابل قبول داشته باشند. در این مقاله روشی بر پایه ترمیم مکانی پیشنهاد شده است که در مواقع لزوم با توجه به نوع توالی ویدئویی و میزان و نوع خطای ایجاد شده, روشی زمانی با هزینه محاسباتی کم را برای حصول نتیجه مناسب به کار می گیرد و به این صورت ازمزایای هر روش نیز درجای خود بهره می برد. نتایج شبیه سازی برتری روش پیشنهادی را چه از نظر subjective و چه از نظر objective نسبت به روش های موجود نشان می دهد.

لینک کمکی