فایل word مقاله بررسي کارايي شبکه هاي عصبي جهت تخمين دبي عبوري و تراوايي در سنگ هاي شکاف دار و بدون شکاف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي کارايي شبکه هاي عصبي جهت تخمين دبي عبوري و تراوايي در سنگ هاي شکاف دار و بدون شکاف :

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

داود فراوش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی _ مخازن هیدروکربوری, دانشگاه آزاد ا
ایمان علی عبدی – کارشناسی ریاضیات کاربردی, دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

شبکه های عصبی مصنوعی براساس سیستم عصبی بدن انسان ساخته شده اند. این شبکه ها قادرند روابط بین ورودی ها و خروجی ها را تشخیص دهند و پس از آموزش مناسب, با استفاده از ورودی های جدید, خروجی مناسب را تخمین بزنند.
مکانیک سنگ اصولا" علمی است که بیشتر بر مبنای آزمایشات و تجربیات بنا شده است و عموما" در آن فرمول هایی جهت محاسبه دقیق پارامترهای مهم نیست و بیشتر براساس فرمول های تجربی و آزمایشگاهی است. شبکه های عصبی یکی از روش هایی است که اخیرا" در علم مکانیک سنگ جهت فرمول بندی و ارتباط بین پارامترهای مختلف به کار گرفته می شود.
در این تحقیق نمونه های مغزه شکاف دار و بدون شکاف جهت آزمایش نفوذپذیری مورد استفاده قرار گرفت. دبی عبوری از مغزه ها تحت فشار روباره و فشار تزریق مختلف بدست آمد و سپس به کمک قانون دارسی, تراوایی ماتریکس ( برای سنگ های بدون شکاف ) و تراوایی میانگین ( در مورد سنگ های شکاف دار ) بدست آمد. در مرحله اول, فشار روباره, اختلاف فشار دوسر مغزه, تراوایی و نوع سنگ ( شکاف دار بودن یا نبودن ), به عنوان داده های ورودی و دبی خروجی به عنوان داده خروجی به کار رفت و در مرحله دوم, فشار روباره, اختلاف فشار دوسر مغزه, نوع سنگ و دبی خروجی به عنوان داده های ورودی و تراوایی به عنوان داده خروجی به کار رفت. در نهایت نتایج تست شبکه با نتایج حاصل از محاسبات مقایسه شد.

لینک کمکی