فایل word مقاله بررسي اتلاف انرژي از دستگاه هاي پخت نان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اتلاف انرژي از دستگاه هاي پخت نان :

تعداد صفحات:10

چکیده:

در این مقاله برای بررسی اتلاف انرژی از دستگاههای پخت نان, ابتدا دمای سطوح مختلف دستگاه پخت شماری از نانواییهای شهر شیراز اندازه گیری و بوسیله آ نها نرخ اتلاف حرارتی از دیواره ها, سقف وسطوح آزاد نقاله مشخص گردید . در ادامه, با استفاده از معادلات انتقال جرم و حرارت, یک مدل ریاضی برای پیش بینی تغییرات دمای قسمتهای مختلف دستگاه و نان ارائه شد . از مقایسه این مدل با داده های تجربی اندازه گیری شده در کارگا ه شیراز نان, مشخص گردیدکه نتایج محاسبه شده و داده های تجربی از همگرایی خوبی برخوردار هستند. سپس از این مدل برای پیش بینی نرخ اتلاف انرژی با مکانیسمهای متفاوت, از جمله توسط گاز خروجی که بوسیله داده های تجربی دقیقاً قابل دسترسی نبودند, استفاده شد و مشخص گردید نرخ متوسط اتلاف انرژی از دیواره, سقف, سطح آزاد نقاله وگازخروجی به ترتیب 4655, 4534, 6522 و 19842 کیلووات می باشد و همچنین با استفاده از سیستم پیشنهادی برای پیش گرم کردن هوا به وسیله گاز خروجی و عایق بندی مناسب سطوح, می توان بازده دستگاه های پخت نان را تا بیش از 10% بالا برد .

لینک کمکی