فایل word مقاله داده کاوي توزيع شده مبتني بر سرويس بر روي گريد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله داده کاوي توزيع شده مبتني بر سرويس بر روي گريد :

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

علی غفاری نژاد – دانشجوی دکترای رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک, دان
محمدکاظم اکبری – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات, دانشگاه صنع

چکیده:

در سال های اخبر برای توسعه برنامه های کاربردی توزیع شده تجارت الکترونیک گرایش قابل توجه ای به روش های مبتنی بر سرویس مانند وب سرویس ها و معماری باز سرویس های گرید مشاهده شده است. ظهور فراهم کنندگان سرویس های کاربردی که سرویس های داده کاوی ارایه می کنند را می توان به عنوان یک گزینه مناسب برای سازمان هایی که دارای محدودیت هایی در نرم افزارهای داده کاوی و منابع محاسباتی هستند و می خواهند از دانش موجود در سازمان خود استفاده کنند در نظر گرفت. از دیدگاه فناوری, معماری باز سرویس های گرید می تواند به عنون بستری کارآمد و مناسب برای پشتیبانی از فراهم کنندگان سرویس های کاربردی باشد . در این مقاله ما به تشریح اصول طراحگی و نحوه پیاده سازی یک معماری نرم افزاری جدید مبتنی بر سرویس زیر ساختاری جدید به منظور انجام داده کاوی توزیع شده برای تجارت الکترونیک بر روی گرید پرداخته ایم. این معماری بر روی Globus Toolkit پیاده سازی شده و از OGSA-DAI برای دسترسی به منابع داده بر روی گرید استفاده می کند. تحلیل کارایی انجام گرفته بیانگر کارایی معماری ارایه شده برای انجام داده کاوی توزیع شده برای تجارت الکترونیک و بر روی حجم بالای داده است.

لینک کمکی