فایل word مقاله بررسي سيستم هاي تهويه تونل و ايستگاههاي خطوط ريلي زيرزميني

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي سيستم هاي تهويه تونل و ايستگاههاي خطوط ريلي زيرزميني : محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): بهرام عبابافی – دانشجوی دکتری حمل و نقل – مدیر عامل سازمان قطارشهری تبریز و حومهعبدالله بابائی – کارشناس ارشد راه و ترابری- سازمان قطارشهری تبریز و حومه چکیده: سیستم تهویه تونل و فضاهای زیرزمینی در مرحله ساخت و بهره برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر در فضاهای زیرزمینی ریلی از جنبه ایمنی و تامین فضای مناسب برای مسافرین نیز مورد توجه می باشد. از این رو مطالعه و تامین سیستم تهویه مناسب برای متروها که محل حضور مسافران و قطارهای زیادی است بایستی با د

فایل word مقاله بررسي روند و علل تخريب آبسنگ ها و جزاير مرجاني

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي روند و علل تخريب آبسنگ ها و جزاير مرجاني : محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): بهرام عبابافی – دانشجوی دکتری حمل و نقل – مدیر عامل سازمان قطارشهری تبریز و حومهعبدالله بابائی – کارشناس ارشد راه و ترابری- سازمان قطارشهری تبریز و حومه چکیده: سیستم تهویه تونل و فضاهای زیرزمینی در مرحله ساخت و بهره برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر در فضاهای زیرزمینی ریلی از جنبه ایمنی و تامین فضای مناسب برای مسافرین نیز مورد توجه می باشد. از این رو مطالعه و تامین سیستم تهویه مناسب برای متروها که محل حضور مسافران و قطارهای زیادی است بایستی با د

فایل word مقاله ررسي تاثير سطوح مختلف ويتامين هاي E و C در رقيق کننده شير بر خصوصيات اسپرم قوچ آتاباي در شرايط مايع

ارد بخشی از متن فایل word مقاله ررسي تاثير سطوح مختلف ويتامين هاي E و C در رقيق کننده شير بر خصوصيات اسپرم قوچ آتاباي در شرايط مايع : محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): بهرام عبابافی – دانشجوی دکتری حمل و نقل – مدیر عامل سازمان قطارشهری تبریز و حومهعبدالله بابائی – کارشناس ارشد راه و ترابری- سازمان قطارشهری تبریز و حومه چکیده: سیستم تهویه تونل و فضاهای زیرزمینی در مرحله ساخت و بهره برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر در فضاهای زیرزمینی ریلی از جنبه ایمنی و تامین فضای مناسب برای مسافرین نیز مورد توجه می باشد. از این رو مطالعه و تامین سیستم تهویه مناسب برای متروها که محل حضور مسافران و قطارهای زیادی است بایستی با د