فایل word مقاله تأثير بارامتر سرعت عمل در نجات سرنشينان زيردريايي سانحه ديده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تأثير بارامتر سرعت عمل در نجات سرنشينان زيردريايي سانحه ديده :

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات:18

نویسنده(ها):

مصطفی عقیلی – کارشناس ارشد در پژوهشکده زیرسطحی

چکیده:

زیردریائی ممکن است ب نابر دلایلی دچار سانحه شده و آب دریا به بخش هائی از آن نفوذ نماید . نفوذ آب دریا باعـث سنگین شدن زیردریائی شده و آ ن را به سمت اعماق دریاهدایت کرده که در نهایت منجـر بـه انهـدام آن مـی گـردد . راههای مختلفی وجود دارد که می توان به کمک آن از انهدام و غرق زیردریائی جلوگیری نمود . یکـی از ایـن راههـا تخلیه مخازن بالاست است که با سبک کردن زیردریایی می تواند باعث جلوگیری از ب ه عمـق رفـتن بیشـتر شـده و در نهایت باایجادبویانسی مثبت, زیردریایی را به سـطح آب برسـاند . در ایـن مقالـه ضـمن محاسـبه مقـادیر آب ورودی از
سوراخ ایجاد شده در زیردریایی و نیز چگونگی تخلیه مخازن بالاست توسط سیستم هوای فشـر ده , بـه بررسـی نقـش سرعت عمل پرسنل در انجام عملیات تخلیه مخازن بالاست پرداخته می شود .

لینک کمکی