فایل word مقاله اثر مقادير مختلف آب آبياري بر عملکرد، خصوصيات زراعي وکارآيي مصرف آب سه هيبريد ذرت دانه اي در شرايط ارزوئيه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر مقادير مختلف آب آبياري بر عملکرد, خصوصيات زراعي وکارآيي مصرف آب سه هيبريد ذرت دانه اي در شرايط ارزوئيه :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف آب مصرفی بر عملکرد , خصوصیات زراعی و کارآیی مصرف آب سه رقم ذرت دانه ای آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار مقدار آب مصرفی در 4 سطح به عنوان فاکتور اصلی( 60, 80 و 100 درصد نیاز آبی ذرت و آبیاری بر اساس عرف منطقه) و رقم درسه سطح به عنوان فاکتور فرعی (سینگل کراس 404 , سینگل کراس 700 و سینگل کراس 704 ) بودند. در سال 1385 در محل مزرعه تحقیقات ارزوئیه کرمان انجام شد . بر اساس نتایج به دست آمده حداکثر عملکرد دانه با مصرف 10585 مترمکعب در هکتاردر شرایط 100 درصد نیاز آبی ذرت معادل 12/8 تن در هکتار به دست آمد .درسایر شرایط آبیاری با کاه ش مقدار مصرف آب عملکرد دانه کاهش یافت . حالت 60 درصد نیاز آبی ذرت با مصرف 7239 متر مکعب در هکتار و تولید 1/4 کیلو گرم دانه به ازای هر مترمکعب آب مصرفی بالاترین راندمان مصرف آب را دارا بود. بین هیبریدهای مورد بررسی از لحاظ عملکرد و اجزای عملکرد دانه و راندمان مصرف آب تفاوت معنی داری وجود داشت.هیبرید های 704 و 700 به ترتیب در مقایسه با هیبرید 404 از لحاظ عملکرد و راندمان مصرف آب برتری نشان دادند .بر اساس نتایج حاصل از این بررسی استفاده از رقم 704 ذرت و آبیاری بر اساس 60 و 80 درصد نیاز آبی ذرت برای منطقه ارزوئیه توصیه می شود

لینک کمکی