فایل word مقاله معادلات و جدول تقويم ميلادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله معادلات و جدول تقويم ميلادي :

تعداد صفحات:2

چکیده:

در آثار مورخان اخیر, کلیه وقایع ایران در قبل از اسلام به وسیله تقویم میلادی تاریخ گذاری شده انـد . افزون بر این, امروزه, تقویم میلادی در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان تقویم رسمی استفاده می شود . به دلایل یاد شده, تقویم میلادی برای ایرانیان, هم از لحاظ پژوهش در زمینه تاریخ ایران در قبل از اسلام و هم از لحاظ ارتباط با سایر ملل جهان از اهمیت ویژهای برخوردار است . از زمان پیدایی تقویم میلادی تا زمان حاضر, محاسبات این تقویم, همواره مورد توجه تقویم شناسـان, منجمان, مورخان, پژوهشگران و غیره بوده است . بعضی از اشخاص یاد شده برایاسخگویی بـه نیازهـای روزمره روزگار خود, روش هایی به صورت محاسبه عددی, معادله و جدول در آثارشان ارایه کـرده انـد . هـر چند, این روش ها در روزگار خود و با توجه به موارد استفاده آنها, در بر طرف کردن بسی اری از مـشکلات و حل مسایل مربوط به تقویم میلادی مفید و راه گشا بوده اند, با این وجود, در بعضی از موارد از لحاظ کـارآیی عیب و نقایص قابل ملاحظه ای نیز در آنها دیده می شود . از سوی دیگر, در زمان حاضر با پیشرفت روزافزون علوم و فنون و با گسترش وسایل اطلاع رسانی س ریع, ضرورت بازنگری در ماهیت روش هـای یـاد شـده از
لحاظ بهینهسازی و بالا بردن کارآیی آنها مطرح شده است . از این رو, نگارنده مقالـه بـه کمـک رایانـه بـه پژوهش در زمینه طراحی معادلات و جدول تقویم میلادی پرداخت . نتایج حاصل از این پـژوهش در مقالـه حاضر به پژوهندگا نی که به نحوی با مسایل تقویم میلادی سروکار دارند, ارایه شده است . این مقاله شـامل دو قسمت به شرح زیرند .
در قسمت اول این مقاله, نه معادله درج شده است . این معادلات, امکان می دهند که تقویم هـای ژولـی ( از سال 1 به بعد ) و گریگوری ( از سال 1582 به بعد ) , از لحاظ تعیین سال های عادی و کبیسه, روز سال, روز هفته و روز هفته اول ژانویه محاسبه شوند .
در قسمت دوم این مقاله, یک جدول درج شده است . این جدول, امکان می دهد کـه تقـویم هـای 4100 سال ژولی 0) تا (4099 و 2118 سال گریگوری 1582) تا (3699 , از لحاظ تعیین سال های عـادی و کبیـسه, روز هفته اول ژانویه و روز هفته, محاسبه شوند .

لینک کمکی