فایل word مقاله اثر مقادير مختلف پتاسيم ومنيزيم بر روي برخي صفات فيزيولوژيکي و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي سويا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر مقادير مختلف پتاسيم ومنيزيم بر روي برخي صفات فيزيولوژيکي و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي سويا :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

صادق بیک نژاد درونکلایی – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
مهدی عزیزی – عضو هیات علمی و مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
ولی اله رامئه – عضو هیات علمی ومسئول بخش اصلاح بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مهران افضلی – عضو هیات علمی و محقق بخش آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

به منظور بررسی اثر مصرف مقادیر مختلف پتاسیم و منیزیم بربرخی صفات فیزیولوژیکی ژنوتیپ های سویا, در سال زراعی 1385 , آزمایشی به صورت فاکتوریل- اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی قراخیل اجرا گردید. بطوریکه پتاسیم در سه سطح عدم مصرف (k0) و 100 (k1) و 200 (k2) کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات پتاسیم و منیزیم در دو سطح عدم مصرف (Mg0) و 100 (Mg1) کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات منیزیم به عنوان فاکتورهای اصلی و فاکتور فرعی واریته های سویا ( 032, 033 و JK) بود. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش سطوح پتاسیم عملکرد دانه , سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت رشد نسبی (RGR) افزایش یافت . اثر متقابل پتاسیم و منیزیم عملکرد دانه , CGR و RGR را افزایش داد. در بین واریته های مورد بررسی بیشترین CGR مربوط به واریته 033 بود. بهترین عملکرد دانه با میزان 4606/3 کیلوگرم در هکتار در بالاتر ین سطح پتاسیم (K2) یعنی 200 کیلوگرم در هکتار و سطح دوم منیزیم (Mg1) به دست آمد . بیشترین عملکرد به میزان 3724/7 کیلوگرم در هکتار به واریته 033 تعلق داشت.

لینک کمکی