فایل word مقاله غشاءهاي پلي اتيلني مورد استفاده در باتري هاي روي – اکسيد نقره زيردريايي هاي نظامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله غشا هاي پلي اتيلني مورد استفاده در باتري هاي روي – اکسيد نقره زيردريايي هاي نظامي :

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

سعید مرودشتی – کارشناس ارشد پلیمر, مجتمع آموزشی تحقیقاتی بعثت – مرکز تحقیقات مهندسی
رحیم اقرا – کارشناس ارشد متالورژی, ریاست مرکز تحقیقات مهندسی فارس, مجتمع آموزشی
عبدالمجید قاسمی – کارشناس ارشد بخش الکتروشیمی ومواد, مجتمع آموزشی تحقیقاتی بعثت – مرکز ت
علی باقری – کارشناس ارشد بخش الکتروشیمی ومواد, مجتمع آموزشی تحقیقاتی بعثت – مرکز ت

چکیده:

امروزه باتری های روی – اکسید نقره به عنوان نوعی از باتری های پر انرژی جایگاه خاصی را در صنایع نظـامی جهـان به خود اختصاص داده اند . این باتری ها با دانسیته انرژی بالا و طول عمر نگهداری مناسب از لحاظ سرعت دشـارژ بـه دو دسته ) High Rate شدت دشارژ بالا ) و ) Low Rate شدت دشـارژ پـایین ) تقسـیم بنـدی مـی شـوند . از لحـاظ ساختاری این دسته باتری ها دارای الکترودهای روی و اکسید نقره بوده که توسط غشا پلی اتیلنی و یا سلوفانی از هم از خلال غشا هـای Zn +2 و ممانعت از انتقال یون های H – 2O و OH مجزا می شوند . توانایی نقل و انتقال گونه های مورد استفاده در این باتری ها دارای اهمیت شایانی است . در مقاله حاضر خ صوصیات غشا های پلیمری تهیه شده در مرکز تحقیقات مهندسی فارس و بکار رفته در باتری های
روی – اکسید نقره عنوان گردیده است . غشا های حاضر دارای پایه پلی اتیلنی و دارای افزودنی هـای مختلفـی ماننـد نرم کننده, مرطوب کننده, عامل فتیله ای کننده و عامل تخلخل ساز می باشن د . این غشـا هـا در بـاتری روی – اکسـید نقره تحت ولتاژ 2/1 ولت و جریان 0/1 آمپر شارژ و تحت جریان 0/025 آمپر دشارژ گردیده اند و پاسخ مناسبی را از خود نشان داده اند . فعالیت های تحقیقاتی جهت افزایش عمر و تعداد سیکل های شارژ – دشارژ در حال انجام است .

لینک کمکی