فایل word مقاله کاهش ISI با تعيين عمق بهينه فرستنده و گيرنده و همچنين تعيين بيم بهينه فرستنده با توجه به سرعت باد در کانال اکوستيکي آبهاي کم عمق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاهش ISI با تعيين عمق بهينه فرستنده و گيرنده و همچنين تعيين بيم بهينه فرستنده با توجه به سرعت باد در کانال اکوستيکي آبهاي کم عمق :

تعداد صفحات:17

چکیده:

مشکل عمده در ارتباط آکوستیکی زیرآب, تداخل سیگنالهای چند مسیره ناشی از انعکاسات سطح و کف است . دراین مقاله ابتدا کانال آکوستیکی زیر آب مدلسازی شد و پاسخ ضربه کانال شبیه سازی گردید . آنچه از نتایج مهم شبیه سازی بود ناچیز شدن دامنه سیگنالهایی است که از مسیرهایی به گیرنده می رسند که بیش از پنج بار به سطح و کف برخورد می کنند براین اساس, منحنیهای استخراج شدکه زوایای گریزینگ پرتوهایی را مشخص می نماید که کمتراز شش مرتبه به سطح و کف برخورد می کنند, در واقع این زاویه همان زاویه بیم بهینه برای فرستنده محسوب می گردد . همچنین, با محاسبه و شبیه سازی زمان دریافت اخرین سیگنال حا صل از چند مسیرگی , کوتاه ترین زمان چند مسبرگی در حالات مختلف استقرار فرستنده و گیرنده بدست امد و معلو م شد که اگر در کانال کم عمق , مجموع عمق فرستنده و گیرنده , تقسیم بر دو , برابر نصف عمق کانال شود کمترین ISI را خواهیم داشت

لینک کمکی