فایل word مقاله اثر جوانه‌زاهاي Cr2O3، Fe2O3 و TiO2 در خواص مکانيکي و شيميايي شيشه‌سراميک سيستم SiO2-Al2O3-CaO-MgO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر جوانه‌زاهاي Cr2O3, Fe2O3 و TiO2 در خواص مکانيکي و شيميايي شيشه‌سراميک سيستم SiO2-Al2O3-CaO-MgO :

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات:11

نویسنده(ها):

محمد رضوانی – گروه مهندسی مواد, دانشکده فنی و مهندسی مکانیک, دانشگاه تبریز
صالح نوروزی – گروه مهندسی مواد, دانشکده فنی و مهندسی مکانیک, دانشگاه تبریز

چکیده:

استفاده از مواد ارزان قیمت از جمله سربا ره های متالورژیکی, بازالت, گرافیت و توف ) ) tuff در ساخت قطعات شیشه و شیشه سرامیک به عنوان مواد آستری و پوشش های ضدخوردگی, محصولات ساختمانی از جمله سنگ های کف و نما, کاشی های ضد اسید و ; منجر به پیشرفت تکنولوژی ساخت شیشه سرامیک ها شده است . ترکیب این محصولات عمدتاً بر مبنای سیستم شیشه سرامیک SiO2-Al2O3-CaO-MgO می باشد . با توجه به اینکه در اغلب موارد محققین تبلور سطحی در سیستم مذکور را نتیجه گرفته اند لذا یکی از مشکلات بارز در این شیشه سرامیک ها مشکل ایجاد تبلور توده ای در شیشه اولیه می باشد . در این تحقیق با تو جه به اهمیت تبلور حجمی در ایجاد ویژگی های بارز مکانیکی و شیمیایی در سیستم مورد نظر با انتخاب ترکیب مبنا از جوانه زاهای Cr2O3 , Fe2O3 و TiO2 به صورت منفرد یا چندتایی استفاده شد . پس از بررسی های بعمل آمده بر اساس الگوهای آنالیز حرارتی DTA و شناخت نوع فازهای ا یجاد شده توسط XRD مناسب ترین جوانه زاها انتخاب شدند . اندازه گیری استحکام خمشی سه نقطه ای, میکروسختی سنجی, مقاومت شیمیایی در محیط های اسیدی و بازی و بررسی ریزساختاری با استفاده از SEM در مورد ترکیبات بهینه شده شیشه و شیشه سرامیک انجام گرفت . با توجه به نتایج استحکام خمشی ) (166 Mpa و میکروسختی ) (850 kg/cm 2 شیشه سرامیک حاوی سه جوانه زای مورد استفاده در مقایسه با کاشی های کف و سنگ های گرانیتی از ویژگی های بهتری برخوردار است .

لینک کمکی