فایل word مقاله گير کردن و به گل نشستن زيردريائيها و روشهاي پيشگيري و کنترل آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله گير کردن و به گل نشستن زيردريائيها و روشهاي پيشگيري و کنترل آنها :

زیر دریا

تعداد صفحات:18

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه و تحقیق بررسی روشهای مقابله و کنترل شناورهای زیرسطحی با گیر کردن و بهگل نشستن و مسائل مربوط به آنها می باشد . با توجه به اینکه گیرکردنها و به گل نشستن علل و عوامل مختلفی از قبیل محیط عملیاتی, عوامل انسانی, عوامل فنی و سیستمی, عوامل و شرایط جنگی, عوامل مدیریتی و سازماندهی و قوانین و مقررات را شامل می شود لازم است نکات و دستورالعملهایی تدوین گردد که در این مقاله به آنها اشاره می شود .

لینک کمکی