فایل word مقاله گيرنده هاي آکوستيکي زير آبي (هيدروفن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله گيرنده هاي آکوستيکي زير آبي (هيدروفن) :

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات:11

نویسنده(ها):

حسین گودرزی – کارشناس پژوهشی پزوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی, پژوهشکده مهندسی جهاد ک
مینا اسفیداری – کارشناس پژوهشی پزوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی, پژوهشکده مهندسی جهاد ک

چکیده:

دراین مقاله, ابتدا مشخصه های اصلی هیدروفن ( گیرنده ) تعریف شده و سـپس گیرنـده هـای بـا حساسـیت بـالا و پهنـــــای بانـــــد فرکـــــانس وســـــیع, مـــــورد بحـــــث و ارزیـــــابی قـــــرار گرفتـــــه اســـــت . در نهایـــــت مشخصههای هیدروفن استاندارد 8105 ساخت شرکت B&K دانمارک به عنوان یک مثال بیان میگردد . به طور کلی, هیدروفن یک ترانسدیوسر الکتروآکوستیک می باشد که وظیفـه آن تبـدیل امـواج آکوسـتیکی بـه امواج الکتریکی میباشد .

لینک کمکی