فایل word مقاله اثرات سوپرجاذب و کود ازته استارتر در تراکم هاي مختلف بذر بر صفات کمي وکيفي نخود ديم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثرات سوپرجاذب و کود ازته استارتر در تراکم هاي مختلف بذر بر صفات کمي وکيفي نخود ديم :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

سیامک فرجام – کارشناس ارشد زراعت مجتمع آموزش کشاورزی کردستان
مجتبی جعفرزاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
وفا توشیح – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سوپرجاذب و کود ازته استارتر در تراکم های مختلف بذر بر صفات کمی وکیفی نخود دیم , آزمایشی با سه سطح سوپرجاذب استاکوسورب صفر , 9 و 18 کیلوگرم در هکتار , سه سطح تراکم 33, 39 و 50 بوته در مترمربع و دو سطح کود استارتر صفر و 20 کیلوگرم در هکتار به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار از بهار 1383 در ایستگاه تحقیقاتی سارال کردستان به اجرا درآمد . در این بررسی عملکرد و درصد پروتیئن دانه , عملکرد بیولوژیک, تعداد غلاف در بوته, وزن یکصد دانه و تعداد روز تا رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که تاثیر سوپرجاذب بر صفات عملکرد دانه , عملکرد بیولوژیکی, تعداد غلاف در بوته, تعداد روز تا رسیدگی از لحاظ آماری معنی دار گردید . بالاترین مقدار برای عملکرد دانه با کاربرد مقادیر 9 و 18 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب , بدون تفاوت معنی دار با یکدیگر به دست آمد. همچنین بالاترین تعداد غلاف در بوته , وزن یکصد دانه , عملکرد بیولوژیکی با مصرف 9 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب استاکوسورب به دست آمد . با کاربرد 18 کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب استاکوسورب بیشترین تعداد روز تا رسیدگی حاصل شد. همچنین نتایج آزمایش نشان داد که اثر تراکم کاشت برروی عملکرد دانه, تعداد غلاف در بوته و وزن یکصد دانه از لحاظ آماری معنی دار گردید . بالاترین عملکرد و نیز اجزای عملکرد شامل تعداد غلاف در بوته و وزن یکصد دانه , با اعمال تراکم 33 بوته در مترمربع به دست آمد. طبق نتایج آزمایش, بیشترین عملکرد بیولوژیکی با عدم کاربرد کود ازته استارتر عاید شد.

لینک کمکی