فایل word مقاله اثرات تداخل کوانتومي ناشي از ميدانهاي غير همدوس در تقويت بدون واروني جمعيت در سيستم سه ترازي?

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثرات تداخل کوانتومي ناشي از ميدانهاي غير همدوس در تقويت بدون واروني جمعيت در سيستم سه ترازي? :

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

لیدا ابراهیمی زهروی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان , زنجان
محمد محمودی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان , زنجان
مصطفی صحرایی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز, تبریز

چکیده:

در این مقاله اثر میدان های همدوس و غیر همدوس در یک سیستم کوانتومی مورد مطالعه قرار گرفته و نشان داده شده است که حتی در غیاب تداخل کوانتومی ناشی از گسیل خودبخود, سیستم وابسته به فاز بوده و تقویت بدون وارونی جمعیت در این سیستم, صرفاً در حضور تداخل کوانتومی ناشی از میدان های غیرهمدوس امکان پذیر است .

لینک کمکی