فایل word مقاله اجزاي عملکرد و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي گلرنگ و پاسخ آنها به دو رژيم آبياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اجزاي عملکرد و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي گلرنگ و پاسخ آنها به دو رژيم آبياري :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

شیما فتحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
پرویز احسان زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خشکسالی و تنش حاصل از آن یکی از مهم ترین و رایج ترین تنش های محیطی است که تولیدات کشاورزی را در کشور ما , با محدودیت رو به رو میسازد. جهت بررسی تاثیر رژیم آبیاری بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه گلرنگ , آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد در سال 1386 صورت گرفت . آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد . در این تحقیق فاکتور اصلی رژیم آبیاری بر اساس تبخیر تجمعی از طشت تبخیر کلاس A شامل 2 سطح آبیاری پس از 80 و 140 میلیمتر تبخیر (به ترتیب شاهد و تنش) و فاکتور فرعی ارقام گلرنگ شامل اراک 2811 , کوسه, K12 ,S149 ,C111 و نبراسکا – 10 بود . در حالیکه تنش خشکی موجب کاهش عملکرد دانه وتعداد دانه در طبق شد بر تعداد طبق در بوته تاثیر معنی داری نشان نداد. ژنوتیپ نبراسکا و K12 بیشترین تعداد دانه در طبق, ژنوتیپ های کوسه, نبراسکا و S149 بیشترین عملکرد دانه را دارا بودند . بنابر این میتوان نتیجه گیری کرد که , وقوع تنش شدید خشکی بر عملکرد دانه گلرنگ تاثیر معنی داری خواهد داشت.

لینک کمکی