فایل word مقاله انرژي بستگي ناخالصي در سيم کوانتومي v شکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله انرژي بستگي ناخالصي در سيم کوانتومي v شکل :

سال انتشار: 1386

تعداد صفحات:5

چکیده:

انرژی بستگی ناخالصی ها در سیم کوانتومی GaAs/Ga1-xAlxAs با استفاده از روش المانهای محدود محاسبه گردیده است . در این مقاله از نظریه تقریب جرم موثر استفاده شده و ارتفاع سد پتانسیل را محدود در نظر گرفته ایم . انرژی بستگی بر حسب موقعیت های مختلف ناخالصی در سیم کوانتومی محاسبه و نتایج با سایر مقادیر نظری مقایسه گردیده است .

لینک کمکی