فایل word مقاله اثر سطوح مختلف فشردگي خاک و کود فسفر بر شاخص هاي ذرت رقم S.C.704 در منطقه شوش دانيال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر سطوح مختلف فشردگي خاک و کود فسفر بر شاخص هاي ذرت رقم S.C.704 در منطقه شوش دانيال :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

ناظر آریان نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حبیب اله نادیان – دانشگاه ورامین,
عطا اله سیادت – دانشگاه ورامین,
قربان نورمحمدی – علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف فشردگی خاک و کود فسفر بر شاخص های رشد ذرت دانه ای (Zea mays L.) پژوهش مزرعه ای طی دو سال (1379 و 1380) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید . چهار سطح فشردگی خاک شامل 0, 250, 500 و 750 کیلو پاسکال و سه سطح کود فسفر شامل 0, 250 و 500 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل اعمال شد . تیمار فشردگی خاک توسط یکدستگاه تراکتور جاندیر مدل 3140 با حرکت رفت و برگشتی در بین ردیف های کاشت اعمال شد . کود فسفر به صورت نواری در عمق 10 سانتیمتری از محل قرارگیری بذر و به فاصله 10 سانتیمتری از محل کشت بذر به خاک اضافه گردید. افزایش مقاومت فروسنجی خاک باعث کاهش سطح برگ و افزایش وزن ویژه برگ گردید . پس از ظهور گل های نر با افزایش تراکم خاک وزن ویژه برگ افزایش یافت که نشانگر تجمع مو اد فتوسنتزی در برگ به علت محدود شدن رشد ریشه می باشد . افزایش فشردگی خاک باعث کاهش سرعت رشد گیاه , سرعت فتوسنتز و ماده خشک کل گردید . سرعت رشد به دلیل کاهش شاخص سطح برگ و کاهش جذب تشعشع که باعث کاهش فتوسنتز می گردد و همچنین کاهش جذب آب به علت کاهش رشد ریشه اتفاق افتاد. به طور کلی برآیند کاهش شاخص های رشد به کاهش ماده خشک تولیدی منجر گردید.

لینک کمکی