فایل word مقاله بررسي بروز پديده روانگرايي در مسير متروي تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي بروز پديده روانگرايي در مسير متروي تبريز :

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:11

نویسنده(ها):

دکتر هوشنگ کاتبی – استادیار دانشگاه تبریز دانشکده مهندسی عمران گروه راه و ترابری
سوسن فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه تبریز دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

یکی از پدیده هایی که از دیرباز باعث بروز صدمات جبران ناپذیر جانی و مالی شده است, زلزله می باشد. از نظر ژئوتکنیک مهمترین پدیده ای که در اثر وقوع زلزله ممکن است در خاک رخ دهد, روانگرایی است. در زمان زلزله خاکهای اشباع ممکن است یکباره تبدیل به مایعی غلیظ شوند, این پدیده روانگرایی نامیده می شود. در این شرایط تماس بین ذرات از بین رفته بطوریکه مقاومت برشی خاک کاهش می یابد و خاک رفتاری شبیه به مایعی با وزن واحد حجم خاک اشباع از خود نشان می دهد به عبارت دیگر خاک گسیخته و روان می شود. روشهای ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس اصل مقایسه تنشهای ایجاد شده بر اثر زلزله و مقاومت خاک می باشد. در این مقاله بر اساس نتایج آزمایش های نفوذ استاندارد بروز پدیده روانگرایی در مسیر متروی تبریز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از روشهای ارائه شده توسط ادرس-بولانگر در سال 2004 و به کمک نرم افزار Liquefy proاحتمال وقوع روانگرایی در مسیر فوق به ازا زلزله با بزرگی های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ریز پهنه بندی روانگرایی در مسیر فوق ارائه شده است.

لینک کمکی