فایل word مقاله سنتز نانو پودر زيرکنياي پايدار شده با ايتريا ( YSZ ) به روش سل ژل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سنتز نانو پودر زيرکنياي پايدار شده با ايتريا ( YSZ ) به روش سل ژل :

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات:11

نویسنده(ها):

مهشید شیخی مهرآبادی – گروه سرامیک, بخش مهندسی مواد و متالورژی, دانشگاه تربیت مدرس
رسول صراف ماموری – گروه سرامیک, بخش مهندسی مواد و متالورژی, دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

زیرکنیای پایدار شده یک ماده سرامیکی بسیار مهم در سنسورهای اکسیژن, پوشش های محافظ حرارتی, پایه کاتالیست ها و پیل های سوختی است . شرایط سنتز این پودر باید به خوبی کنترل گردد تا پودر های بسیار ریز با توزیع اندازه دانه باریک به دست آید تا خواصی مانند دانسیته و نیز قابلیت واکنش پذیری و سینترینگ تقویت گردد . در این پژوه ش نانو پودرهای زیرکنیا ی پایدار شده با ایتریا ) ) YSZ با روش سل – ژل ته یه شده است . شرایط بهینه سنتز نانو پودر, با کنترل پارامترها ی مختلف تعیین شده و نتایج حاصل مورد بحث قرار گرفته اند . به منظور آنالیز نتایج به دست آمده از XRD برای تعیین مشخصات پودر , ازSEM جه ت بررسی شکل ( وضع یت آگلومراس یون ) و اندازه ذرات, ازDTAبرای تعیین دمای کلسیناسیون مورد نیاز و بالاخره از FTIR به منظور بررسی پیوند ها و ترکیبات موجود در پودرهااستفاده شده است .

لینک کمکی