فایل word مقاله بررسي تقويت کننده رامان فيبر نوري با پمپ پيوسته به روش ممان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تقويت کننده رامان فيبر نوري با پمپ پيوسته به روش ممان :

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

محمدحسین تیمورپور – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
آمنه پورمقدس – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
لاله رحیمی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
فرناز فرمان – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دستگاه معادلات حاکم بر تقو یت کننده های رامان طیف پیوسته شامل بی نهایت معادله غیرخطی جفت شده می باشد . در ایـن مقالـه از روش ممـان بـرای تبـدیل ایـن دستگاه معادلات به یک دستگاه معادلات دیفرانسیل غیرخطی جفت شده شمارا استفاده شده است . این روش برای بررسی تقویت کننده رامان با پمپ پیوسته گوسـی مورد استفاده قرار گرفته است .

لینک کمکی