فایل word مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي و برنامه ريزي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي و برنامه ريزي شهري :

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات:18

نویسنده(ها):

محمد آقازیارتی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده:

در برنامه ریزی شهری برای ارتقای سیاستهای توسعه پایدار شهری به سیستم اطلاعات جغرافیایی نیازمند هستیم. این سیستم معمولا برای برنامه ریزی جامع, منطقه بندی, مکانیابی تاسیسات خدمات شهری و ; به کار می رود. سیستم اطلاعات جغرافیایی از دهه 1960 تا به حال, سریع ترین نرخ رشد را درجهان داشته است و می توان آن را به منظور مدیریت بهینه سرزمین ها و ساماندهی مدبرانه منابع محدود کره زمین به کار برد. بخش مهمی از پشتوانه تئوریک و متدولوژیک سیستم اطلاعات جغرافیایی , ریشه درانقلاب (کمی و کیفیتی) در جغرافیا دارد. هدف این پژوهش شرح تکنولوژی اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری بوده و نشان می دهد که چه چیزهایی در شکل گیری سیستم های پشتیبان تصمیم گیری فضایی و سیستم های پشتیبان برنامه ریزی موثر هستند و نهایتا پیرامون توسعه آینده تصمیم گیری غیر متمرکز که در دهه های آینده حکمفرما خواهند بود به بحث پرداخته خواهد شد.

لینک کمکی