فایل word مقاله اثر سطوح و روش هاي مختلف آبياري و تراکم بر روي عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه اي رقم سينگل کراس 704

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر سطوح و روش هاي مختلف آبياري و تراکم بر روي عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه اي رقم سينگل کراس 704 :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

سارا صمدوند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
مهدی تاجبخش – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
کامران انوری – کارشناس ارشد ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب
جمال احمدآلی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه اثرات سطوح مختلف آبیاری و تر اکم بر روی عملکرد و اجزا عملکرد در ذرت هیبرید سینگل کراس 704 آزمایشی در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب با استفاده از طرح آماری اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک ها ی کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد . کرت های اصلی شامل عامل آبیاری شامل سه سطح 80 , 100 و 120 درصد نیاز آبی با استفاده از آبیاری قطره ای تی تیپ و 100 درصد نیاز آبی در روش آبیاری سطحی و کرت فرعی شامل روش کاشت به صورت کشت یک و دو ردیفه در فاصله جوی و پشته های 75 سانتی متری و کرت فرعی فرعی تراکم در سه سطح 75, 90 و 105 هزار بوته در هکتار بود. نتایج حاصله پس از برداشت نهایی نشان داد که سطوح مختلف آبیاری , تراکم و الگوی کاشت تأثیری بر عملکرد و اجزا آن نداشته است . فقط اثر متقابل ردیف × تراکم باعث افزایش عملکرد شد . نتایج نشان داد که استفاده از الگوی کشت یک ردیفه با تراکم 75000 بوته در هکتار باعث افزایش عملکرد می شود.

لینک کمکی