فایل word مقاله سنتز نانو سيليکا به روش شيمي تر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سنتز نانو سيليکا به روش شيمي تر :

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات:11

نویسنده(ها):

حامد مهینی – رنگدانه های سرامیکی گهر فام
نجوا صالحی مورکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

در این مقاله تهیه نانو سیلیکا که روش تهیه آن رسوب از محلول آبی بوده, بررسی شده است . از دستگاه میکروسک وپ الکترونی روبشی (scanning electron microscopy) SEM برای تایید وجود ذرات نانومتری استفاده شده است . آنالیز شیمیایی به روشXRF( X-Ray fluorescence) حاکی از وجود سیلیس بادرصد بالا و همچنین الگوی پراش اشعه (XRD ) XX-Ray Diffraction وجود سیلیس و فاز های مختلف آن را قبل و پس از پخت نمونه مشخص نموده است . آنالیز حرارتی افتراقی ) (DTA-Differential thermal analysis تغییرات آنتالپی در محدوده تغییرات فاز را نشان می دهد . آنالیز توزین حرارتی (TG-Thermo gravimetery) کاهش وزن نمونه را در دماهای خاصی مشخص می کند . برای تعیین ضریب انبساط حرارتی نیز تست دیلاتومتری برای نمونه پخت شده انجام گرفت .

لینک کمکی