فایل word مقاله بررسي حرکت نوساني ميراي دو آهنرباي بيضيگون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي حرکت نوساني ميراي دو آهنرباي بيضيگون :

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

حمیدرضا مشایخی – گروه فیزیک دانشگاه گیلان, خیابان نامجو, دانشکده علوم پایه
الهام باورنگین – گروه فیزیک دانشگاه گیلان, خیابان نامجو, دانشکده علوم پایه
مطهره عباسی – گروه فیزیک دانشگاه گیلان, خیابان نامجو, دانشکده علوم پایه
صفیه قربانزاده – گروه فیزیک دانشگاه گیلان, خیابان نامجو, دانشکده علوم پایه

چکیده:

هنگامی که دو آهنرب ای بیضیگون به هوا پرتاب می شوند چنانچه آن دو در برد جاذبه یک دیگر قرار داشته باشند بطرف یکدیگر حرکت کرده و پـس از بـر خـورد , مجـددا تحت تاثیر نیروی ناشی از تغییر تکانه پس زده می شوند . با توجه به اینکه کسری از انرژی مکانیکی اولیه دو آهنربا در هر برخورد از دست می رود نتیجتا آن دو پس از دور شدن, در برد جاذبه یکدیگر قرار گرفته و مجددا بسمت یکدیگر حرکت خواهند کرد . این عمل تا زمانی که انرژی دو آهنربا به کمترین مقدار انـرؤی مکـانیکی خـود نرسیده است, تکرار خواهد شد . در این مقاله قصد داریم که حرکت و صدای تولید شده از برخورد دو آهنربای بیضیگون مورد بررسی قرار دهیم . برای این منظور , یـک شبه چاه پتانسیل اسکالر به نیروی جاذبه ی بین دو آهنربا و یک عامل میرایی جهت کاهش انرژی آهنرباها پس از برخوردهای پی در پی , به سیستم دو آهنربـا نـسبت داد می شود . با حل معادله حرکت یکی از آهنربا ها در چاه پتانسیل آهنربای دیگر و در نظر گرفتن عامل میراکننده , حرکت این آهنربا ها و صدای تولید شده در اثر بر خورد شبیه سازی شده است . نتایج نشان دهنده شباهت خوب بین واقعیت تجربی و نتایج شبیه سازی شده است .

لینک کمکی