فایل word مقاله بررسي تاثير نوسانات جزر و مدي روي سطح آب زيرزميني ساحلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير نوسانات جزر و مدي روي سطح آب زيرزميني ساحلي :

تعداد صفحات:11

چکیده:

پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخان ساحلی برای مدیریت فرآیندهای مناطق ساحلی بسیار مهم است. بیشتر مطالعات اولیه در این زمینه روی سواحل ماسه ای و بیشتر در جهت عمود بر ساحل متمرکز بوده است. نوسانات سطح آب زیرزمینی به سمت خشکی توسعه پیدا می کند و مانند موج آزاد مستهلک می شود. به این دلیل در ادبیات فنی, به آن موجهای آب زیرزمینی می گویند. نوسانات آب زیرزمینی به شرایط هیدرودینامیکی حاکم نظیر ارتفاع جزر و مد, بالاروی موج, بارش و مشخصات رسوب ساحل نظیر اندازه, شکل, تخلخل و دانه بندی رسوبات که ضریب هدایت هیدرولیکی را مشخص می کند, بستگی دارد. در این مقاله, اهمیت مطالعه تاثیر جزر و مد در مناطق ساحلی بر روی سطح آب زیر زمینی ساحل, حل تحلیلی معادلات جریان آب زیرزمینی ناشی از جزر و مد, نوار موئینه و نقش اندرکنش آبخان ساحلی و جزر و مد روی انتقال رسوب ساحلی مورد بررسی قرار می گیرد و مواردی که در مطالعه آبهای زیرزمینی ساحلی احتیاج به تحقیقات بیشتر دارند, بیان می گردد.

لینک کمکی