فایل word مقاله ساليتونهاي اپتيکي فضايي – زماني ورتکس در فيبرهاي اپتيکي غير خطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ساليتونهاي اپتيکي فضايي – زماني ورتکس در فيبرهاي اپتيکي غير خطي :

سال انتشار: 1386

تعداد صفحات:5

چکیده:

در این مقاله امکان تشکیل سالیتونهای اپتیکی فضا – زمانی ورتکس در فیبرهای نوری ناهمگن پاشیده با غیرخطیت مرتبه سوم ( محیط کر ) مطالعه می شود . برای حل معادله شرودینگر غیرخطی چند بعدی از روش وردشی استفاده می کنیم . نشان می دهیم که سالیتونهای اپتیکی فضا – زمانی ورتکس تحت شرایط معینی می توانند پایدار باشند

لینک کمکی