فایل word مقاله اثر عمق سفره آب زيرزميني بر خصوصيات مرفولوژي و ميکرومورفولوژيکي اراضي شاليزاري منطقه آمل استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر عمق سفره آب زيرزميني بر خصوصيات مرفولوژي و ميکرومورفولوژيکي اراضي شاليزاري منطقه آمل استان مازندران :

تعداد صفحات:2

چکیده:

خاک های شالیزاری ) ) Paddy soil از انواع خاک های هیدرومورفیک مصنوعی می باشند و فرایندهایی چون گلی شدن, تشکیل سخت کفه, تشکیل کوتان, تجمع مواد آلی, تشکیل ماتل, خاکستری و گلی شدن از اصلی ترین پروسه های پدوژنیکی تشکیل آن ها ستشرایط آکوئیک در خاک ها اغلب وابسته به عوارض رداکسی مورفیک و وجود آن ها در خاک معیاری جهت تعیین موقعیت سطح آب زیرزمینی و وجود شرایط متناوب اکسیداسیون – احیا استتحت شرایط احیایی, آهن و منگنز متحرک شده در طول افق های خاک به حرکت در می آیند و با رسیدن به مکان اکسیدی تر از حالت محلول به شکل نامحلول در می آیند و رسوب می کنند و انواع مختلف کوتینگها و ندول ها را تشکیل می دهند

لینک کمکی