فایل word مقاله سنتز – جايگذاري و مطالعه خواص الکتريکي و اپتيکي لايه هاي رساناي شفاف ZnO:Al به روش اسپري پايروليزيز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سنتز – جايگذاري و مطالعه خواص الکتريکي و اپتيکي لايه هاي رساناي شفاف ZnO:Al به روش اسپري پايروليزيز :

تعداد صفحات:5

چکیده:

در این مقاله لایه هاینازک اسید روی با ناخالصی Al به روش اسپری پایرولیزیز تهیه شده است. اثر ناخالصی , دمای زیر لایه و ضخامت لایه ها روی خصوصیات الکتریکی و اپتیکی مطالعه شده است. مطالعات طیفی جذبی اپتیکی نشان می دهد که لایه ها با ناخالصی 2% دارای بیشترین باند گاف, 3/312 ev می باشد. کمترین مقاومت الکتریکی لایه ها در دمای زیر لایه450 درجه سانتی گراد و ناخالصی 3% با ضخامت 390nm , 150 کیلو اهم , می باشد و تصاویر SEM تغییرات مورفولوژی سطح لایه ها را نشان میدهد.

لینک کمکی