فایل word مقاله اثرات تنش آبي بر ميزان جذب عناصر غذايي و عملکرد خرماي برحي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثرات تنش آبي بر ميزان جذب عناصر غذايي و عملکرد خرماي برحي :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

مجید علی حوری – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور
مجید بهزاد – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمجید هاشمی نیا – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

خرما یکی از محصولات مهم و استراتژیک در ایران است, بطوری که بر اساس آمار سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (FAO,2005) , ایران با سطح زیر کشت بارور 184 هزار هکتار و میزان تولید آن 875 هزار تن رتبه دوم را در دنیا به خود اختصاص داده است . خرما از نظر سطح زیر کشت سومین محصول مهم باغی کشور بوده که در 13 استان کشور کشت و مورد بهره برداری قرار می گیرد ] [.1 بررسی آمارهای منتشره توسط وزارت کشاورزی نشان دهنده روند رو به رشد سطح زیر کشت و تولید این محصول در کشور می باشد . تنشهای محیطی مهمترین عوامل کاهش دهنده عملکرد محصولات کشاورزی در سطح جهان می باشند . چنانچه تنشهای محیطی حادث نمی شدند, عملکردهای واقعی باید برابر با عملکردهای پتانسیل گیاهان می بود . در دهه های آینده با افزایش جمعیت این محدودیتها به صورت جدی تری بر کشاورزی و منابع طبیعی دنیا اثر خواهد گذاشت . در برخی نقاط کره زمین به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی, عوامل تنش زا در تولید محصولات کشاورزی تأثیر منفی بیشتری دارند و کشاورزی در آن مناطق با تحمل هزینه بیشتر و بازده کمتر صورت می گیرد . ایران از جمله کشورهایی است که در اکثر نقاط آن تنشهای مهم غیر زنده نظیر خشکی, شوری و دما و تنشهای زنده نظیر حشرات, قارچها و باکتریها موجب کاهش عملکرد, از بین رفتن حاصلخیزی خاک و در مواردی عدم امکان تداوم کشاورزی گردیده است . از آنجایی که زمان آبیاری یکی از عوامل مهم در تنش آبی گیاه است و بر میزان عملکرد تأثیر بسیار زیادی دارد, در این تحقیق اثرات تنش آبی در مراحل گلدهی و میوه نشینی بر میزان جذب عناصر غذایی و عملکرد میوه خرما مورد بررسی قرار گرفت .

لینک کمکی