فایل word مقاله بررسي معادلات پتانسيل جهت ارزيابي ذخيره سازي گاز هيدروژن و ذخيره سازي اين گاز در حضور گاز متان در نانو لوله هاي کربني تک ديواره با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي معادلات پتانسيل جهت ارزيابي ذخيره سازي گاز هيدروژن و ذخيره سازي اين گاز در حضور گاز متان در نانو لوله هاي کربني تک ديواره با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو :

تعداد صفحات:7

چکیده:

در این تحقیق اثر پارامترهای زیگما و اپسیلون مختلف از معادلات پتانسیل لنارد جونز ارائه شده در ذخیره سازی گاز هیدروژن و نیز ذخیره سازی این گاز درحضور گازهای متان و هلیم, بر روی نانو لوله های کربنی تک دیواره در دمای 77k77k و فشار 150atm مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان می دهد که تغییر قابل ملاحظه ای در توزیع دانسیته هیدروژن با تغییر معادله پتانسیل بوجود نمی آید و پیک جذبی گاز هیدروژن مستقل از معادله پتانسیل است و از طرفی جداسازی گازهای متان و هیدروژن بوسیله نانو لوله امکانپذیر می باشد.

لینک کمکی