فایل word مقاله اثرات مديريت بقاياي گياهي در سيستم هاي مختلف خاکورزي روي پايداري خاک در استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثرات مديريت بقاياي گياهي در سيستم هاي مختلف خاکورزي روي پايداري خاک در استان کرمانشاه :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

کیومرث صیادیان – عضو هیأت علمی بخش تحقیقات خاک و آب کرمانشاه, دانشکده کشاورزی دانشگاه
علی بهشتی آل آقا – عضو هیأت علمی بخش تحقیقات خاک و آب کرمانشاه, دانشکده کشاورزی دانشگاه
فردین حامدی – عضو هیأت علمی بخش تحقیقات خاک و آب کرمانشاه, دانشکده کشاورزی دانشگاه
شاهرخ فاتحی – عضو هیأت علمی بخش تحقیقات خاک و آب کرمانشاه, دانشکده کشاورزی دانشگاه

چکیده:

در اوایل روی آوردن ا نسان به کشاورزی, خاکورزی هم آغاز گردید . در ابتدا ادوات خاکورزی, توسط نیروی انسانی و بعد ها توسط نیروی دام کشیده می شدند . اما در قرون 18 و 19 شخم بسیار مشکل و پیچیده تر از آن دوران شد . در آن دوران در اروپا این ادوات ضمن کنترل علف های هرز به نمادی برای کشاورزی پیشرفته تبدیل شدند و توسط موسسات تحقیقاتی و دانشگاهها ترویج و مورد استفاده قرار گرفتند [.1] اما استفاده از شخم به ویژه در نواحی حاره و نیمه حاره موجب فرسایش و نابودی خاک بسیاری از کشور ها شد [.4]( در آن دوران از سوی کارشناسان اروپایی به
کارشناسان کشورهای مستعمراتی گفته شد که فناوری های بومی و قدیمی مورد استفاده آنها برای کشاورزی, غیر موثر هستند . این کارشناسان به دلیل فقدان دانش و تجربه فرهنگ شخم را پذیرفتند [.3] بطورمعمولخاکورزی به دو دستهکلی تقسیم میشود . دسته اولبنامخاکورزیحفاظتی(Conservation tillage) که در آن بیش از 30 درصد بقایای گیاهی سال قبل در سطح مزرعه باقی میماند ( مانند بیخاکورزی, خاکورزی مالچیو خاکورزی پشتهای ) 5] , [.6 دسته دوم شامل سایر انواع خاکورزیها مانند کمخاکورزی و خاکورزی مرسوم است که در آن کمتر از 30 درصد بقایای محصول سال قبل در سطح مزرعه باقیگذاشته میشود 6] , [.5 نتایج به دست آمده توسط سورنسون و همکاران (1997) نشان میدهد که سود حاصل از اعمال روش بیخاکورزی در سطح 20 هکتار در پاراکوئه و تسری آن به 480 هزار هکتار از اراضی آن کشور سودی معادل 941 میلیون دلار امریکا بدنبال داشته است [.7]

لینک کمکی