فایل word مقاله بررسي ديسک ترکدار با سوراخ مرکزي جهت آزمايش شکست مواد سنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ديسک ترکدار با سوراخ مرکزي جهت آزمايش شکست مواد سنگي :

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

محمدرضا محمدعلیها – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران ; دانشکده مهندسی مکانیک
مجیدرضا آیت الهی – دانشیاردانشگاه علم وصنعت ایران ; دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق, نمونه آزمایشگاهی دیسک ترکدار با سوراخ مرکزی به عنوان یک قطعه مناسب برای انجام تستهای چقرمگی شکست مود ترکیبی در سنگها معرفی می شود . این نمونه توانایی ایجاد حالتهای مختلفی از مود ) I بارگذاری کششی ) و مود ) II بارگذاری برشی ) را دارد . در این قطعه با اعمال بار فشاری قطری در راستایی مناسب نسبت به امتداد ترک, ترکیبهای مختلفی از کشش و برش بدست می آید . جهت بدست آوردن ضرایب شدت تنش KI و KII برای این قطعه از روش اجزا محدود استفاده شده است . در تحلیلهای انجام شده تاثیر پارامترهایی چون طول ترک, زاویه ترک و شعاع سوراخ داخلی بر روی ضرایب شدت تنش مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج تحلیلها نشان می دهد که به طور کلی افزایش طول ترک و افزایش قطر سوراخ داخلی دیسک, افزایش می یابد

لینک کمکی