فایل word مقاله ارزيابي اثر افزايش باگاس و فيلترکيک بعنوان کود آلي بر کيفيت و کميت محصول نيشکر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي اثر افزايش باگاس و فيلترکيک بعنوان کود آلي بر کيفيت و کميت محصول نيشکر :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

لطف اله عبداللهی – کارشناس ارشد کشاورزی رشته خاکشناسی
عبدالامیر معزی – استادیار دانشکده کشاورزی, گروه خاکشناسی, دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی چرم – استادیار دانشکده کشاورزی, گروه خاشناسی, دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در مناطق گرم و خشک ایران مواد آلی خاک در اکثر قسمتها کمتر از 0/5 درصد است . حال آنکه اکثر متخصصان معتقدند که حد قابل قبول مقدار مواد آلی خاک در حدود 2 درصد است بقایای آلی از جمله فیلترکیک و باگاس حاصل از کارخانه شکر از منابع بسیار عظیم جهت تأمین مواد غذایی و کربن جهت کمک به حاصلخیزی خاک و افزایش محصول می باشد

لینک کمکی