فایل word مقاله سنتز و بررسي خواص نانو کاتاليزور Pt-TiO2 به صورت لايه نازک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سنتز و بررسي خواص نانو کاتاليزور Pt-TiO2 به صورت لايه نازک :

تعداد صفحات:8

چکیده:

در این پژوهش نانوفتوکاتالیزور تیتانیم دی اکسید دوپه شده با پلاتین بر دو نوع زیر لایه (برهنه وحاوی TiO2) به شکل لایه نازک سنتز شده است. مورفولوژی و ساختار سطحی ای لایه ها توسط آنالیز SEM , AFM مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد که لایه حاوی زیر لایه Tio2 پوشش مناسب تری از پلاتین دارد. فعالیت فتوکاتالیزوری این لایه نازک در تخریب منوکلروبنزن به عنوان آلاینده تحت تابش نور مرئی مورد مطالعه رار گرفته است. نتایج طیف سنجی UV-Vis نشان می دهد که منوکلروبنزن در مدت 150 دقیقه تخریب می شود.

لینک کمکی