فایل word مقاله ميکرومورفولوژي کربنات کلسيم ثانويه در برخي خاک هاي آهکي استان کهگيلويه و بوير احمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ميکرومورفولوژي کربنات کلسيم ثانويه در برخي خاک هاي آهکي استان کهگيلويه و بوير احمد :

تعداد صفحات:2

چکیده:

میکرومورفولوژی خاک روشی است برای مطالعه نمونه خاک های دست نخورده و رگولیت با تکنیک های میکروسکوپی و اولترا میکروسکوپی به منظور تعیین اجزا تشکیل دهنده و روابط میان آنها در ارتباط با زمان و مکان ( استوپس, ).2003 تشخیص تجمعات کربناته از نظر کَمی, عمق تجمع و ضخامت خاک محتوی این گونه عوارض, ملاک معتبری جهت تشخیص برخی از فرایندهای خاک سازی و در نتیجه شناسایی افق های مشخصه ایست که اساس رده بندی جامع امریکایی است ( اسواران و همکاران, ).1999 در برخی خاک ها صرفاً وجود سنگریزه های آهکی هوا
دیده به صورت درجا می توانند عوارض ماکرو مورفولوژیکی مشابه ی نظیر آهک ایلوویال نشان دهند ( دداتا, ).1988 همچنین شناسایی این گونه عوارض در مواد مادری غنی از آهک همواره با اشکال مواجه است . کمپ (1995) در مطالعه توزیع و نحوه پیدایش پدیده های کربناتی در یک توالی خاک های لس و خاک های قدیمی در چین, چهار نوع پدیده پدولوژیکی ناشی از تجمعات یا تخلیه ترکیبات کلسیتی را شناسایی نموده است که به این شرح می باشد : -1 نودول های کلیستی با ابعاد کشیده یا یکسان, -2 عوارض ناشی از پخشیدگی کلسیت, هایپوکوتینگ ها و پوشش ها, -3 پوشش
های کربناتی مرکب و هیپوکوتینگ های تخلیه ای, -4 هیپوکوتینگ کلسیتی مرکب و پر شدگی تخلیه ای .

لینک کمکی