فایل word مقاله بررسي و محاسبه ثابتهاي نوري لايه هاي نانو بلوري اکسيد روي با استفاده از منحني عبور نوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي و محاسبه ثابتهاي نوري لايه هاي نانو بلوري اکسيد روي با استفاده از منحني عبور نوري :

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

محمد بیک احمدی – آزمایشگاه تحقیقاتی لایه های نازک, دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر, دا
بهزاد اسفندیار پور – آزمایشگاه تحقیقاتی لایه های نازک, دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر, دا
شایان بهرامی نژاد – آزمایشگاه تحقیقاتی لایه های نازک, دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر, دا
فاطمه دهقان نیری – آزمایشگاه تحقیقاتی لایه های نازک, دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر, دا

چکیده:

لایه های نانو بلوری اکسید روی با استفاده از سیستم کندوپاش RF بر روی زیر لایه شیشه و بدون گرمادهی زیر لایه در محیط گاز آرگون لایه نشانی شده اند . با استفاده از آنالیز پراش اشعه (XRD) X و آنالیز میکروسکوپ الکترونی (SEM) ساختار بلوری و ساختار سطحی لایههای نانو بلوری اکسید روی بررسی گردیده است . لایه های اکسید روی در محیط گاز آرگون و اکسیژن گرمادهی شده و طیف عبور نوری آنها به کمک آنالیز FTIR بدست آمده است . آنالیز XRD افزایش اندازه دانه های اکسید روی و جهت گیری غالب (002) را پس از گرمادهی در دمای 400 °C نشان می دهد . با استفاده از روش Swanepoel ثابت های نوری لایه های نانو بلوری اکسید روی از قبیل اندیس انکساری و ضریب جذب محاسبه شده و تاثیر فرایند گرمادهی بر روی ضرایب مذکور بررسی گشته است

لینک کمکی