فایل word مقاله ميکرومورفولوژي و تغييرات پارامترهاي کيفي خاکها در يک بيوسکونس با مواد مادري لسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ميکرومورفولوژي و تغييرات پارامترهاي کيفي خاکها در يک بيوسکونس با مواد مادري لسي :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

سمیه شمسی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی .
فرهاد خرمالی – استادیار گروه خاکشناسی , دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .

چکیده:

کیفیت خاک, ظرفیت خاک در ایفای نقش در داخل مرزهای اکوسیستم جهت تولید بیولوژیک پایدار, حفظ کیفیت محیط زیست و ارتقای سلامت گیاهان و جانوران می باشد . کیفیت خاک, توانایی آن در حمایت از رشد گیاه بوده و شامل فاکتورهایی نظیر نشکیل خاکدانه, میزان مواد آلی, عمق خاک, ظرفیت نگهداری آب, سرعت نفوذ آب در خاک و تغییرات pH می باشد .کیفیت خاک تحت پوشش های مختلف تغییر می کند . مطالعات نشان دادند که بافت خاک, وزن مخصوص ظاهری, تخلخل, pH , مواد آلی و میزان کلسیم در خاک ها بعد از کشت جنگل های خزان دار تغییر می کند . تغییراتی که بعد از کشت جنگل های خزان دار در خاک صورت می گیرد می تواند سبب کاهشpHو افزایش مواد آلی شود . جنگل های مخروطی نیز مواد آلی خاک و تنفس خاک را به عنوان یک فاکتور بیولوژیک افزایش می دهند بیان داشت که جنگلهای مخروطیان و خزان دار سبب کاهش درصد اشباع بازی وpHلایه های سطحی و افزایش نسبتC/Nمی شوند . میزان مواد آلی در منطقه جنگلی به طور قابل ملاحظه ایبیشتر از اراضی زراعی است .خصوصیات میکرومورفولو ژی خاک نیز می تواند در بررسی تغییرات تحول خاک تحت تأثیر پوششهای مختلف کمک نماید . بنابراین این مطالعه با اهدف بررسی تحول خاک و تغییرات پارامترهای کیفیت آن در پوششهای مختلف خاکهای لسی استان گلستان صورت گرفت .

لینک کمکی