فایل word مقاله تحليل سه بعدي پايداري جبهه حفاري تونل هاي دايره اي در خاک هاي همگن 

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل سه بعدي پايداري جبهه حفاري تونل هاي دايره اي در خاک هاي همگن  :

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

زهرا آقازاده اردبیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تهران
امیرعباس بصیری – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه تهران
اورنگ فرزانه – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه تهران
شهرام وهدانی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه تهران

چکیده:

تحلیل پایداری جبهه حفاری تونل ها و فضاهای زیرزمینی در پیش بینی و انتخاب روش اجرای مناسب و تعیین چگونگی پایدار سازی توده ناپایدار واقع در جبهه حفاری از اهمیت بسزایی برخوردار است . دراین مقاله با استفاده از یک روش مرز بالای آنالیز حدی, فشار پایداری جبهه حفاری در خاکهای دانه ایی با ( یا بدون ) چسبندگی, ) (C) محاسبه شده است . با توجه به طبیعت سه بعدی مساله, مکانیزم گسیختگی در نظر گرفته شده یک مکانیزم سه بعدی متشکل از یک یا دو مخروط شکسته است که از سینه کار به داخل فضای حفاری ریزش می کند . دراین تحقیق محدودیتهای روش های قبلی موجود در تعیین فشار حدی در جبهه حفاری, رفع گردیده و جوابها بهبود یافته است و نتایج تحقیق بصورت نمودار بی بعد کاربردی ارائه شده است .

لینک کمکی