فایل word مقاله آموزش شبکه عصبي فازي ANFIS بر پايه الگوريتم اجتماع پرندگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله آموزش شبکه عصبي فازي ANFIS بر پايه الگوريتم اجتماع پرندگان :

تعداد صفحات:7

چکیده:

در این مقاله به معرفی روشی جدید برای آموزش پارامترهای شبکه عصبی فازی ANFIS می پردازیم. روشهایی کهدر گذشته برای آموزش پارامترهای این شبکه مورد استفاده قرار گرفته است بر پایه گرادیان نزولی یا حداقل مربعات بوده است.در این تحقیق آموزش پارامترهای شبکه عصبی فازی ANFIS را بر پایه الگوریتم اجتماع پرندگان مورد بررسی قرار می دهیم. الگوریتم اجتماع پرندگان در رده الگوریتم های مبتنی بر جمعیت قرار می گیرد که بر اساس حرکت گروهی ذرات آنها را به سمت موقعیت بهینه سوق میدهد. هدف از بکارگیری این الگوریتم بهبود عملکرد شبکه و کاهش پیچیدگی های محاسباتی در مقایسه با روشهای گرادیان نزولی و حداقل مربعات می باشد.
در خاتمه نیز بر اساس شبیه سازی های صورت گرفته بر روی دو سیستم غیر خطی به مقایسه عملکرد این روش با روش گرادیان نزولی خواهیم پرداخت .

لینک کمکی