فایل word مقاله پلاسماي کانوني به عنوان منبع پر توان پرتوهاي ايکس سخت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پلاسماي کانوني به عنوان منبع پر توان پرتوهاي ايکس سخت :

تعداد صفحات:5

چکیده:

در این مقاله در مورد پرتوهای ایکس پرانرژی گسیل شده از دستگاه پلاسمای کانونی نوع فیلپوف, دنا, و ویژگی های آن بحث شده است . با توجه به کاربرد وسیع پرتو ایکس سخت HXR و مکانیزم تولیداین پرتو در سیستم پلاسمای کانونی ) ) PF , با استفاده از روش اسپکترومتری جذبی, طیف انرژی پرتو ایکس سخت گسیل شده از تخلیه الکتریکی37 KJ در دنا برآورد شده است . چگالی شار انرژی و شار انرژی گسیل پرتو ایکس سخت به ترتیب مقادیر 1/9KJcm-2 S-1و Jcm-2 10 به توان 10 ضربدر 9/4 بدست آمده است.

لینک کمکی