فایل word مقاله آموزگار مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله آموزگار مجازي :

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

محمد کاظمی فرد – دانشگاه اصهفان, دانشکده فنی ومهندسی, گروه کامپیوتر
ناصر قاسم آقایی – دانشگاه اصهفان, دانشکده فنی ومهندسی, گروه کامپیوتر

چکیده:

با توجه به نقش مهمی که احساس در امر آموزش ویادگیری بر عهده دارد, از این پارامتر برای پیاده سازی عامل آموزگار مجازی استفاده می شود. در این سیستم آموزگار مجازی سعی دارد تا با استفاده از هوشمندیخود مطلب هایی را به دانش آموز آموزش دهد. عامل آموزگار سعی می کند ک با شبیه سازی دانش آموز, احساس های او را بدست آورده و بر اساساحساس های دانش اموز و رویدادهایی که در سیستم اتفاق افتاده است, تاکتیک های مناسب را برای آموزش انتخاب و اجرا نماید. همچنین عامل آموزگار می تواند حالت های عاطفی خود را از خود بروز دهد و با دانش آموز تعامل داشته باشد.

لینک کمکی