فایل word مقاله تحليل لرزه‌اي ميل مهارهاي انبارهاي هسته اي بر اساس مدل اندکنش خاک و نگهدارنده اصلاح شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل لرزه‌اي ميل مهارهاي انبارهاي هسته اي بر اساس مدل اندکنش خاک و نگهدارنده اصلاح شده :

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

حمیدرضا وثوقی فر – عضو هیئت آزمایشگاهی پژوهشگاه PEER دانشگاه برکلی کالیفرنیا

چکیده:

در این مقاله تحلیل لرزه ای میل مهارهای انبارهای هسته ای بر اساس مدل اندر کنش خاک و نگهدارنده اصلاح شده, ارائه گردیده است . برای طراحی سیستمهای میل مهار باید پیش بینی اندازه, جهت و نوع تنشهای ناشی از تنشهای دست نخورده و اثر آنها بر روی توده سنگ اطراف محل حفاری را برآورد نمود . از عوامل دیگر مؤثر بر طرح یک سیستم مسلح ساز بر روی توده سنگ, مدت عمر پیش بینی شده برای سیستم مسلح ساز می باشد . برای ارزیابی ارتباط میل مهارگذاری, لازم است اندرکنش توده سنگ – نگهدارنده درنظر گرفته شود . قبل از در نظر گرفتن یک سیستم نگهدارنده زمین , مشخصات بار – تغییر شکل توده سنگ باید تعیین شود . هر چند اگر میل مهارها پس از وقوع تغییر شکلهای پلاستیک نصب شوند و میل مهارها نیز به اندازه کافی سخت نباشند , تغییر شکلهای پلاستیک سنگ ممکن است ادامه یابند و در صورتی که این تنشها خیلی زیاد باشند بر نگهدارنده تأثیر می گذارند . با اصلاح مدل اندرکنش توده سنگ و نگهدارنده مشکلات اشاره شده مرتفع می گردند . اصلاح ذکر شده در زمان اجرا نگهدارنده منظور شده است .

لینک کمکی