فایل word مقاله ادغام تصاوير PET و MRI مبتني بر مدل بهبود يافته شبکيه چشم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ادغام تصاوير PET و MRI مبتني بر مدل بهبود يافته شبکيه چشم :

تعداد صفحات:7

چکیده:

ادغام تصاویر پزشکی فرایندی مهمی در جهت ایجادیک تصویر از چند تصویر مختلف برای افزایش قدرت تشخیص در مباحث پزشکی است. پایین بود دقت مکانی PETکارایی این تصویر برداری را در تشخیص پزشکی محدود می کند لذا برای حل این مشکل, در روش ارائه شده پس از مرحله تثبیت تصاویر, اطلاعات فرکانس بالا که توسط سیستم PET قابل اخذ نیست از تصویر MRI استخراج و به تصویر PET افزوده می شود. تحلیل چند دقتی نقش مهمی را در این بخش ایفا می کند و روشی برای تجزیه یک تصویر و استخراج اطلاعات از مقیاس های درشت به ریز است . برای حصول این منظور مدل بهبود یافته ادغام چند مقیاسی موسوم به IRM که ترکیبی از روش HIS و مدل ساده ادغام مبتنی بر شبکیه است, طرح و ارائه شده است. برای ارزیابی نتایج ادغام از معیار طبقه بندی حداکثر احتمال استفاده گردیده است. نتایج حاصل شده نشان دهنده حفظ بالای ویژگی های طیفی و مکانی توسط روش پیشنهاد شده ادغام نسبت به مدل شبکیه ساده و سایر روش های دیگر است.

لینک کمکی