فایل word مقاله تعيين مهمترين عوامل موثر بر وقوع زمين لغزش در مخزن سد بهشت آباد توسط مدل CF

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تعيين مهمترين عوامل موثر بر وقوع زمين لغزش در مخزن سد بهشت آباد توسط مدل CF :

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

محسن غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از مخاطرات عمده در مناطق کوهستانی ایران و مناطق مشرف به سازه های عمرانی , وقوع انواع ناپایداریهای طبیعی بویژه زمین لغزش ها می باشد . حوضه آبریز سد بهشت آباد از جمله
مناطقی است که در آن خطرات ناشی از زمین لغزش بایستی مد نظر قرار گیرد . در این پژوهش پایگاه داده های فضایی برای زمین لغزش ها توسط تکنیک های GIS ارائه شده است . ایجاد روابط کمی بین زمین لغزش ها و عوامل مؤثر بر آنها, با کمک مدل فاکتور قطعیتCF (CertaintyFactor) مورد بحث قرار گرفته است . عوامل مؤثر بر زمین لغزش ها همانند سنگ شناسی, زاویه
شیب, جهت شیب, ارتفاع و غیره, در منطقه مورد بحث شناسایی شده اند . اجتماع مقادیر CF بر اساس روابط خاص و نیز پهنه بندی زمین لغزش ها, می تواند در شناسایی مهمترین عوامل مؤثر در زمین لغزش , مفید واقع گردد . در پایان می توان نتایج این تحقیق را در مطالعات زیست محیطی سد به کار برد

لینک کمکی