فایل word مقاله مهار بيان ژن نوکلئوستمين در رده سلولي سرطاني مثانه با واسطه استراتژي RNAi

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مهار بيان ژن نوکلئوستمين در رده سلولي سرطاني مثانه با واسطه استراتژي RNAi :

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

پروانه نیک پور – گروه ژنتیک, دانشکده علوم پایه, دانشگاه تربیت مدرس, تهران
سیدمهدی جعفرنژاد – گروه ژنتیک, دانشکده علوم پایه, دانشگاه تربیت مدرس, تهران
سیدجواد مولی – گروه ژنتیک, دانشکده علوم پایه, دانشگاه تربیت مدرس, تهران

چکیده:

تشخیص اولیه و درمان اختصاصی تومور بوسیله نانواستراتژی از مباحث روز در حوزه سرطان می باشد . در مطالعه حاضر با توجه به فرضیه شکل گیری تومور از سلول های بنیادی, بیان ژن نوکلئوستمین که یک کنترل کننده توانایی خودبازسازی سـلول هـای بنیادین محسوب می شود, در رده سلولی سرطانی مثانه و ب ه کمک استفاده از الیگوهای س نتتیک در حد نانوذرات مهار شد و تغییرات در نرخ تکثیر سلولی و نیز توزیع سلول ها در فازهای چرخه سلولی مورد مطالعه قرار گرفت . بررسی ها نشان داد مهار ژن فوق سبب کاهش معنی دار رشد سلول های سرطانی شده و این سلول ها را به سمت مرگ سلولی پیش می برد .

لینک کمکی